Här uppträder jag

På litteraturdagar, i skolor och där jag önskas.